De basis van succes

Het verschil zit hem in onze kwaliteit

Quality Assurance is belangrijk in de dagelijkse operatie van Velder. De afgelopen jaren hebben we een constante groei doorgemaakt. Een groei die te danken is aan focus op kwaliteit, waarbij smaak, kennis, performance en voedselveiligheid centraal staan.

Kwaliteit is de sleutel tot succes. We staan midden in de keten en zijn betrokken van productie tot en met distributie. Een strenge procedure voor de kwaliteitsbeoordeling van leveranciers en dienstverleners vinden wij daarom vanzelfsprekend.

Al onze locaties voldoen aan o.a. de volgende kwaliteitscertificeringen: BRC, IFS, Skal. Onze partners in de keten voldoen ook aan onze hoge kwaliteitseisen.

Certificeringen
Veiligheid voor iedereen

Zichtbare en voelbare betrokkenheid

Velder vindt veilig ondernemen belangrijk. Daarom zetten wij ons in voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, onze bezoekers en iedereen die voor ons bedrijf werkt. We zijn ervan overtuigd dat alle ongelukken voorkomen kunnen worden. Veilig werken heeft daarmee absolute topprioriteit binnen Velder.

Ons veiligheidsbeleid dat we voeren is gericht op de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling en instandhouding van het veiligheidsmanagementsysteem gericht op continue verbetering.
  • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en brancheafspraken.
  • Life Saving Rules: volledige naleving van onze Life Saving Rules.
  • Uitvoering van risicoanalyses op basis waarvan gerichte acties ingezet worden om de veiligheid en de gezondheid te verbeteren.

Binnen ons bedrijf verwachten we zichtbare en voelbare betrokkenheid. Betrokkenheid om ons bedrijf een veilige werkomgeving te laten zijn. Elke medewerker, aannemer en bezoeker is verantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, maar ook van anderen.

Meer over kwaliteit & veiligheid?

Veiligheids- en gezondheidsregels

Veiligheid voor bezoeker, contractor en leverancier

Wij vinden de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben wij onze veiligheids- en gezondheidsregels vastgelegd in een reglement. Voordat u onze locatie betreedt, vragen wij u deze informatie tot u te nemen.

Werkzaamheden door monteurs / contractors
Voor wie werkzaamheden verricht op onze locaties gelden een aantal aanvullende regels. Werkzaamheden mogen alleen worden verricht als wordt voldaan aan onderstaande eisen:

  • Monteurs zijn in het bezit van een VCA diploma.
  • De poortinstructie van Zijerveld gevolgd.
  • Werkzaamheden mogen alleen worden verricht als men in het bezit is van een werkvergunning.