Website disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de website. Lees ze alstublieft aandachtig door. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden of de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 Verwijzingen naar “wij”, “ons”, “onze” en FrieslandCampina verwijzen naar FrieslandCampina C.V. of een van zijn filialen. FrieslandCampina C.V., een commanditaire vennootschap, is ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister onder nummer 75623277, statutair gevestigd aan Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van FrieslandCampina of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar. U mag deze website alleen bezoeken voor uw individuele, niet-commerciële gebruik.

Aansprakelijkheid
Wij leveren redelijke inspanningen om de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website te waarborgen. We bieden deze website echter alleen aan voor informatieve doeleinden en u bladert door deze website op eigen risico. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien de informatie op de website onjuist, onvolledig of onbeschikbaar is. We kunnen ook niet garanderen dat de website of de servers die worden gebruikt om deze te hosten, vrij zijn van virussen.

Voor zover toegestaan ​​door de wet, wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor welke schade dan ook, direct of indirect, op welke manier dan ook ontstaan ​​door of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere gelinkte website. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, op welke manier dan ook, veroorzaakt door of voortvloeiend uit acties die u onderneemt op basis van de informatie op deze website; uw onvermogen om toegang te krijgen tot de website; en eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

Koppelingen
Deze website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dit betekent niet dat wij verbonden zijn met deze andere websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor hen, inclusief de informatie die erop staat.

Informatie die u verstrekt
Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van FrieslandCampina en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, gedrukte publicatie, uitzending en online publicatie. Bovendien mogen we vrijelijk alle ideeën, kunstwerken, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of concepten gebruiken die deel uitmaken van de communicatie die u naar deze website stuurt, voor welk doel dan ook, zonder u enige vergoeding te betalen. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met ons Privacy Statement behandeld.

Door informatie in te dienen, garandeert u dat u de eigenaar van de informatie bent en dat het gebruik door FrieslandCampina geen inbreuk maakt op de rechten van derden of anderszins in strijd is met toepasselijke wetgeving. FrieslandCampina is niet verplicht de verstrekte informatie te gebruiken.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze disclaimer? Neem dan contact met ons op!

Contact